รับรีวิวสินค้า Influencers

รับรีวิวสินค้า Influencers สร้างพลังกระตุ้นการตัดสินใจ

บริการรับรีวิวสินค้า ด้วย Influencers สร้างความน่าเชื่อถือเสมือน Brand Ambassador ให้กับธุรกิจของลูกค้าที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นยอดขายที่มากขึ้น เป็นหนึ่งในวิธีทางการตลาดที่เหมาะกับธุรกิจประเภท B2C โดยเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการ หรือมีผลิตภัณฑ์ ที่ใช้การวิวสินค้า ด้วย Influencers จะสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ได้เป็นอย่างมาก

วิวสินค้า ด้วย Influencers จะสร้างพลังในการรับรู้การตัดสินใจที่เพิ่มมากขึ้น และการเลือกใช้ Influencers ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยสร้างอิทธิภพต่อการตัดสินใจในกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งบริการทาง Asia Search จะคัดสรร Influencers โดยมีผู้ติดตาม (Follower) อยู่ในช่วง 2,000 – 50,000 คน มาให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย

บริการรับรีวิวสินค้า ด้วย Influencers

  • ให้บริการรีวิวสินค้า ด้วย Influencers
  • วางกลยุทธ์ในการเลือก Influencer
  • คัดสรร Influencers โดยมีผู้ติดตาม 2,000 – 50,000 คน
  • สร้าง Brand Ambassador ที่น่าเชื่อถือ
  • ทำโปรดักชันด้วยสื่อคุณภาพสูง เพื่อแคมเปญดิจิทัล

สร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือด้วย Influencer Marketing

บริการรับรีวิวสินค้าและบริการ ด้วย Nano และ Micro Influencer ที่มีอิทธิพล ต่อการซื้อขาย พลังเสียงบอกต่อ ที่สามารถเปลี่ยนผู้ชมให้เป็นลูกค้าจริง ๆ ได้ ผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น  Instagram, Facebook, YouTube , และ Tiktok ด้วยบริการที่ดีที่สุดจากเรา

สร้าง Viral Marketing

ให้แบรนด์ของคุณเป็นรู้จักในวงกว้าง เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากกว่า Influencer สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หากใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสร้างกระแสให้ธุรกิจที่ถูกต้อง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการตลาดแบบบอกต่อ สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Full Services

บริการแบบ Full Services

ให้บริการ Influencer Marketing แบบครบวงจร ช่วยเหลือลูกค้าในการเลือก Nano และ Micro Influencer ตามที่ต้องการ พร้อมกับจัดการตลอดทั้งแคมเปญ เพื่อให้ออกมาดีที่สุด โดยมีทีมงานเข้ามาดูแลในทุก ๆ ขั้นตอนแบบมืออาชีพ

วางแผนสร้างกลยุทธ์การตลาด

วางแผนสร้างกลยุทธ์การตลาด

ทางเราจะมีทีมงานในการสร้าง แผน Influencer Marketing วางกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้กับแคมเปญที่จะใช้ Influencer ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจของลูกค้าโดยตรง ค้นหาแรงบันดาลใจ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการธุรกิจของลูกค้า

Full Services

ใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

รับรองได้เลยว่าการวางกลยุทธ์ในการเลือก Influencer คัดสรร Influencers โดยมีผู้ติดตาม 2,000 – 50,000 คน จากทีมงานที่มีความเข้าใจในการทำการตลาด และธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน จับประเด็นธุรกิจให้ถูกจุด พร้อมสร้างแผน Influencer Marketing ให้กับลูกค้าได้ตามที่ต้องการ

ประโยชน์ในการใช้รับรีวิวสินค้าบริการ Influencers สร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำการตลาดออนไลน์

การทำโฆษณาและการตลาดสมัยนี้ การจะทำแต่โฆษณาบนแพลต์ฟอร์มโซเชียลโดยใช้รูปภาพแบบเดิม ๆ หรือทำ Google Ads อาจจะสร้างการรับรู้ได้จริง แต่อาจจะไม่สร้างพลังกระตุ้นในการซื้อขายได้จริง  แต่รับรีวิวสินค้า Influencers เป็นการแสดงออกในเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความน่าเชื่อถือเสมือน Brand Ambassador ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำการตลาดให้กับธุรกิจต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจประเภท คลินิกความงาม คลินิคทันตกรรม หรือพวกแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ จากผู้ติดตามของ Influencers ท่านนั้น ๆ ได้อีกด้วย

รับรีวิวสินค้า Influencers-3

ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

การใช้บริการ Influencer Marketing จะแตกต่างจากการทำโฆษณาบน facebook หรือ โฆษณาบน Instagram ซึ่งจะเป็นการโปรโมตโดยใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ อย่างภาพกราฟิก วิดีโอโฆษณาทั่ว ๆ ไป ซึ่ง บริการ Influencers จะเข้ามาสร้างความน่าเชื่อถือโดยการรีวิวสินค้าหรือบริการให้โดยตรง ด้วยเนื้อหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะนำสินค้าและบริการ การทดลองใช้จริง ๆ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในแบรนด์มากขึ้นมากว่าการทำโฆษณาแบบเดิม ๆ 

อย่างไรก็ตาม บริการ Influencer Marketing ด้วยการรีวิวสินค้าและบริการ เราสามารถนำวิดีโอรีวิวจาก Influencer ไปใช้ในการทำ Instagram Ads , facebook Ads หรือ Youtube Ads เพื่อสร้างการโปรโมตที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

มีการพูดถึงแบรนด์สินค้ามากขึ้นจากอิทธิพลของ Influencer

แน่นอนว่าการใช้ Influencer ในการรีวิวสินค้าเพื่อสร้างการโปรโมทและโฆษณาสำหรับแคมเปญการตลาด วิธีการนี้จะสร้างการพูดถึงเป็นวงกว้าง ให้ประสบความสำเร็จในการบอกต่อพูดถึงต่อ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัว Influencer โดยตรง ที่ลงไปในช่องทางของ Influencer จะทำให้ธุรกิจได้กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดผู้ติดตาม (Followers) ของธุรกิจหรือแบรนด์มากยิ่งขึ้น 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Influencer Marketing จึงเห็นความสำคัญของกลยุทธ์นี้ที่อยากให้ทุกธุรกิจที่ให้สิทธิค้าหรือบริการ สามารถสร้างการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม Conversion Rate ทำให้แบรนด์โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งจากการใช้ผู้มีอิทธิพลในโซเชียล หรือที่เรียกว่า Influencer นั้นเอง

รับรีวิวสินค้า Influencers-4

กระตุ้นยอดขาย เกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นจากการรีวิวจริง

Influencer มีความสำคัญกับการทำ Marketing ให้กับแบรนด์ธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แง่ของพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้บริโภค การมี Influencer ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย และมีการทดลองใช้ให้เห็นจริง ๆ สามารถสร้างแรงกระตุ้นในการซื้อสินค้าได้เป็นอย่างมาก Influencer เหล่านี้สามารถโน้มน้าวผู้ติดตามให้เข้ามารับผมและตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรโมชั่นในการสร้างแรงกระตุ้น 

สร้าง Engagement ให้กับแบรนด์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก

Influencer ไม่เพียงแค่จะสร้างความน่าเชื่อถือ และยอดขายมาให้คุณเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้าง Engagement จากผู้ติดตามของ Influencer ที่มีการแชร์ต่อ ๆ กันไปทำให้ธุรกิจที่มีการใช้ Influencer ให้การทำการตลาดรีวิวสินค้าจะเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ทำให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่มีอยู่จริง พร้อมกับแนวทางการโปรโมทแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงกระตุ้นให้เกิด Engagement ให้กับแบรนด์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก ถึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แต่ก็สามารถเปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นให้เข้ามาเป็นลูกค้าจริง ๆ ได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อินฟลูเอนเซอร์คือบุคคลที่มีความสามารถในการส่งผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มคนจำนวนมากเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ และใช้อิทธิพลนี้เพื่อโปรโมตแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทที่พวกเขาร่วมงานด้วย การโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์เรียกว่าการตลาดอินฟลูเอนเซอร์

เป็นการให้บริการทางการตลาดโดยใช้ Influencers ในการทำโปรโมทสินค้าและบริการ หรือใช้ในการสร้างสื่อโฆษณาโดยมี Influencers รีวิวสินค้า โดยสามารถนำไปใช้ในการโปรโมตโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram, Tiktok และ Twitter เป็นสื่อหลักที่ผู้มีอิทธิพลมีส่วนร่วมกับชุมชนของตน เช่นเดียวกับบล็อกและเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น YouTube, Twitch บล็อกส่วนตัว และฟอรัมออนไลน์ เราจะเรียกคนเหล่านี้ว่า อินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดีย

ผู้สร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งมักเรียกกันว่าผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัล คือบุคคลที่สร้างเนื้อหาดิจิทัลและแชร์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้ง ให้ความรู้ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ใช้ เนื้อหาสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่โพสต์บน Instagram คลิปม้วน และสตอรี่ ไปจนถึงบล็อกโพสต์แบบเต็มและวิดีโอ YouTube ผ่านวิดีโอ tiktok และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเรามีบริการ รับทำ vdo โฆษณาเพิ่มยอดวิว , Content Marketing และ รับทำเว็บไซต์ WordPress

สิ่งสำคัญที่สุด คือ อินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการมีความกล้าหาญที่จะแบ่งปันความสนใจนี้บนโซเชียลมีเดียกับคนแปลกหน้า รวมถึงความเต็มใจที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่บนโซเชียลมีเดีย โดยจะต้องมีผู้ติดตามที่มากพอในช่องทางโซเชียลต่าง ๆ 

เราสามารถแบ่งผู้มีอิทธิพลออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามขนาด ตามประเภทของเนื้อหาที่ผลิต และตามระดับหรือแหล่งที่มาของอิทธิพล ดังนี้

  • Mega Influencers = ผู้ติดตาม 1+ ล้านคน
  • Macro Influencers = ผู้ใช้อินสตาแกรม, tiktokers, บล็อกเกอร์ และยูทูปเบอร์ 500,000 คน - ผู้ติดตาม 1 ล้านคน
  • Mid-Tier Influencers = ผู้ติดตาม 50,000 - 500,000 คน
  • Micro Influencer = ผู้ติดตาม 10,000-50,000 คน
  • Nano Influencers = ผู้ติดตาม 1,000 - 10,000 คน