AE คือตำแหน่งอะไร ในดิจิทัลเอเจนซี่

Louis Potsavee
September 4, 2023

มีหลายคนตั้งคำถามว่า ae คือตำแหน่งอะไร เพราะในหลาย ๆ บริษัทตำแหน่งนีี้ก็ไม่มีส่วนใหญ่เราจะเห็นตำแหน่ง AE ในบริษัท Marketing Agency และ Digital Marketing Agency ในสายงานการตลาดหรือโฆษณามีความสำคัญมาก ๆ และจะช่วยสร้างความเข้าใจกับลูกค้าและทีมงานของเอเจนซี่ให้มีความเข้าใจกัน ทำให้ในองค์กรที่ต้องมีการติดต่อประสานงานเพื่อร่วมกับทำงานทั้งสองฝ่าย AE จึงจะเข้าไปมีบทบาทให้การทำงานในทุก ๆ ขั้นตอนอย่างแน่นอน

วันนี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับตำแหน่งงานของ AE ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อ Digital Marketing Agency ที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร และ บริการทำ SEO ให้ติดหน้าแรก มีหน้าที่อะไรบ้าง ที่นี่

AE คือตำแหน่งอะไร

AE หรือที่ย่อมาจาก Account Executive คือ ตำแหน่งงานของคนที่ทำหน้าที่ดูแล จัดการ และบริหารลูกค้า ในองค์กร ซึ่งจะเป็นคนประสานงานทุกอย่างกับลูกค้าและคนในทีมเพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน หรือจะเรียกได้ว่าพนักงานที่รับผิดชอบหลักในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า ตำแหน่งนี้มีความสามารถในธุรกิจโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด โดยเฉพาะในสาย Digital Marketing Agency 

AE คือตำแหน่งอะไร ในดิจิทัลเอเจนซี่

ความรับผิดชอบ AE (Account Executive) ใน Digital Marketing Agency 

ในการทำงาน AE จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้การทำงานระหว่างลูกค้าและคนในองค์กรสามารถทำงานได้เข้าใจตรงกันอย่างราบรื่นที่สุด และเกิดปัญหาน้อยที่สุดในการทำงานร่วมกัน และต้องรับชอบดูแลลูกค้าที่ให้ทำงานกับองค์ของคุณได้อย่างประทับใจมากที่สุด โดยหน้าที่หลัก ๆ ของ AE มีดังต่อไปนี้

 • เจรจากับลูกค้าและปิดสัญญาในการทำธุรกิจร่วมกัน
 • เอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้า
 • ประสานงานงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ ตามที่ต้องการจากเรา
 • ทำหน้าที่ตามงานให้กับลูกค้า และตรวจสอบงานในขั้นเบื้องต้นก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับคนในทีมเพื่อทำงานให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ทำหน้าที่ประนีประนอมกับลูกค้าในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถทำตามที่ลูกค้าต้องการได้
 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ ในทุก ๆ ขั้นตอน ติดตามและรายงานผล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อลูกค้า และคนในทีม

ทักษะที่จำเป็นในการเป็นสำหรับการเป็น AE Digital Marketing

AE ในวงการ Digital Marketing Agency ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับคนที่เรียนด้านอื่น ๆ คือและต้องการทำงานในตำแหน่ง AE ของสามารถสมัครงานในสายนี้ได้เช่นกัน เพราะ AE ใช้ทักษะที่หลากหลายและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Digital Marketing ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ สำหรับทักษะที่จำเป็นในการเข้ามาทำงานในตำแหน่ง AE ได้แก่

 • ทักษะการเจรจาต่อรอง: AE จะต้องเชี่ยวชาญในการจัดการข้อกังวล และเจรจากับลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ และทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจมากที่สุด
 • ทักษะการขาย: AE จะมีการหมุนเวียนในการเข้าไปคุณกับลูกค้าเจ้าต่าง ๆ ที่เข้ามาทำงานร่วมกัน ดังนั้น AE ในบางองค์กรที่ไม่มีตำแหน่ง Sale จะต้องสามารถหาลูกค้าใหม่และขายบริการให้ลูกค้าต่าง ๆ ที่สนใจ และก็ต้องพยายามให้ลูกค้าเจ้าเดิม ๆ ต่อสัญญาให้ได้
 • ทักษะการจัดการ: AE อาจมีลูกค้าในมือหลายเจ้าที่ต้องจัดการ ดังนั้นจึงต้องเข้าใจวิธีทำให้การทำงานต่าง ๆ ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และเกิดปัญหาน้อยที่สุด พร้อมกับสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกต้องการและประสานงานกับคนในทีมให้เกิดความเข้าใจได้
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์: จะต้องมีทักษะด้านบุคลากรที่ยอดเยี่ยม ทำให้พวกเขาทำงานร่วมกับแผนกภายในและลูกค้าต่าง ๆ ได้
 • ทักษะในการวิเคราะห์: เมื่อ AE ที่มีประสบการณ์มากขึ้น ลูกค้าที่เข้ามาทำงานด้วยอาจถูกคาดหวังให้วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มเพื่อช่วยเหลือทีม ทำให้ AE จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ดี และเข้าใจ Digital Marketing ที่ต้องมีการอัปเดตตลอดเวลา
AE คือตำแหน่งอะไร ในดิจิทัลเอเจนซี่ (1)

คุณสมบัติของการเป็น AE (Account Executive) ใน Digital Marketing Agency

เราได้พูดคุยไปแล้วว่า AE ในสาย Digital Marketing Agency ทำอะไร หากคุณชอบสิ่งนี้และกำลังมองหางานในตำแหน่ง AE รองพิจารณาดูว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่ จากมุมมองของ Digital Marketing Agency ที่ต้องการคนที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่ง  AE ในอนาคต เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมกับการไปสัมภาษณ์งาน และเตรียมพร้อมคุณสมบัติการเป็น AE ที่ทางบริษัทนั้น ๆ ต้องการ

โดยทั่วไปแล้ว AE (Account Executive) ในสายงาน Digital Marketing Agency จะต้องการการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการขายหรือการตลาด หรือด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ในการเป็น AE ในสาย Digital Marketing  ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ  หากคุณมีตำแหน่งการขาย การตลาด หรือเคยทำงานด้านการบริการลูกค้า หรือด้าน  Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี คุณจะสามารถก้าวเข้าสู่การเป็น AE ในสาย Digital Marketing ได้อย่างง่ายดาย

หากคุณไม่มีคุณสมบัติที่เราได้บอกไป ที่เกี่ยวข้องกับการเป็น  AE ในสาย Digital Marketing คุณก็สามารถเข้าไปสมัครในตำแหน่งนี้ได้เช่นกันเลย หากคุณรู้สึกว่าตนเองเหมาะสมกับงานนี้ เพราะเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการที่เราจะมีคุณสมบัติที่ดีในการ  AE ในสาย Digital Marketing

ถึงแม้เราจะไม่เคยมีประสบการณ์แต่หากเราเข้าใจการทำงานในตำแหน่งนี้และสามารถอธิบายหรือสัมภาษณ์งานในตำแหน่งนี้ได้ ก็มีโอกาสเข้าไปทำงานได้เช่นกัน 

AE คือตำแหน่งอะไร ในดิจิทัลเอเจนซี่ (1)

สรุป

เมื่ออคุณได้ทำความรู้จักกับ AE ในสาย Digital Marketing และเกิดความสนใจอย่ารอช้า ปัจจุบันงานในสาย Digital Marketing มีเยอะมาก ๆ และก็มีบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับ Digital Marketing Agency เปิดขึ้นมาเยอะมากมายเพื่อรองรับกับธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องทำการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างการแข่งขันทางธุรกิจและเติมโตสร้างยอดขายให้เป็นอันดับ 1 

Digital Marketing Agency จึงมีส่วนช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่มีบุคลากรหรือพนันงานในสาย Digital Marketing สามารถประสบความสำเร็จในการขายและการให้บริการในโลกออนไลน์ด้วยการใช้บริการ Digital Marketing Agency  เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ตำแหน่ง AE จึงเป็นที่ต้องการมาก ๆ ในปัจจุบัน

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน