7P Marketing คืออะไร? ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ควรพลาด

Nut Chutimon
September 6, 2023

7P Marketing เป็นการขยายแนวคิดจากแนวคิดของ 4P Marketing (Product, Price, Place, Promotion) ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิตัลของธุรกิจ 7P Marketing รวมเข้าไปด้วยอีก 3P เพื่อทำให้กว้างขึ้นและเหมาะสมกับสภาพการตลาดในยุคปัจจุบัน ดังนี้:

องค์ประกอบของ 7P Marketing

Product (ผลิตภัณฑ์):

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • การนำเสนอคุณสมบัติและข้อดีของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและตรงกลุ่มเป้าหมาย

Price (ราคา):

 • การกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์
 • การใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

Place (สถานที่):

 • การวางสินค้าหรือบริการให้ถึงมือลูกค้าในที่ที่เหมาะสม
 • การเลือกช่องทางการกระจายสินค้าทั้งแบบ offline และ online ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตและยังช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายต่อการใช้งาน

Promotion (การส่งเสริม):

 • การสร้างและการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มสนใจจากลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • การใช้สื่อต่าง ๆ เช่นโฆษณาทางโทรทัศน์, เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อถึงคุณภาพของแบรนด์หรือธุรกิจ

People (บุคคล):

 • การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรที่มีผลต่อการบริการลูกค้า
 • การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านพนักงานที่พร้อมที่จะให้บริการ

Process (กระบวนการ):

 • การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า
 • ใช้ในการทำงานเพื่อเข้าถึงและประยุกต์ใช้กลไกทางการตลาดกับสินค้าและบริการ เช่นการ PR
  โปรโมทแบรนด์หรือการเข้าถึงลูกค้าโดยการใช้ customer service
 • Process สามารถช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และสร้าง Customer Experience ได้ดียิ่งขึ้น เพราะสามารถจำแนก Journey ของลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าในแต่ละขั้นตอนลูกค้ามีความต้องการอะไรบ้าง และบริษัทสามารถใช้วิธีไหนเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในการใช้บริการ

Physical Evidence (ประสบการณ์หรือสิ่งที่คลอบคลุมถึงลูกค้า):

ส่วนของ Digital Marketing คือการที่แบรนด์ใส่ใจกับการสร้าง Website และสื่ออนไลน์ ที่มีมาตรฐานในเรื่องของการดึงดูด ใช้งานง่าย สะดวกสบายก่อการทำธุรกรรมการเงิน และรวมถึงการที่มีส่วน Support ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น FAQ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือแม้แต่ Chatbot ที่ลูกค้าสามารถถามได้ตลอด 24 ชม.

SWOT Analysis คืออะไร? สิ่งที่นักการตลาดควรรู้ และไม่ควรมองข้าม

การใช้ 7P Marketing มีหลายประโยชน์สำหรับธุรกิจ โดยทั่วไปประโยชน์ที่สำคัญรวมไปถึง:

การเติบโตและเพิ่มยอดขาย

7P Marketing ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ของธุรกิจ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การใส่ใจในการบริการลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน

การใช้ 7P Marketing ช่วยยกระดับมาตฐานให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจและทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

สร้างความรู้จักและสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพ

การสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็นทำให้ธุรกิจสร้างความรู้จัก ความน่าเชื่อถือและสร้างแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาด

การควบคุมต้นทุน

การวางแผนและการจัดการกับกระบวนการและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการทำให้ธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

การใช้ 7P Marketing ช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดตามสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

สร้างความเข้าใจในตลาด

การวางแผนและการศึกษาทัศนคติหรือพฤติกรรมของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจมีความเข้าใจในตลาดและกำหนดกลยุทธ์ตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าใจถึง Key Message สามารถช่วยให้คุณส่งสารที่ต้องการจะสื่อ ไปยังกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และสร้างความเข้าใจในตลาดได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

การสร้างความร่วมมือในทีม

การใช้ 7P Marketing ช่วยให้ทีมงานภายในธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด

สรุป

การใช้ 7P Marketing ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของตนให้เหมาะสมกับสภาพการตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการแข่งขันในทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับสภาพการตลาดและลูกค้า ทำให้มีโอกาสสร้างความสำเร็จและการเจริญเติบโตในองค์กรได้ในระยะยาวและมีประสิทภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการทำ Digital Marketing สามารถเข้ามาปรึกษากับ บริษัทดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ กับเราได้เลย ให้บริการ รับทำ SEO สายขาว , ทำโฆษณาบน Google และอื่น ๆ มากมายแบบครบวงจร

Share: