SWOT analysis คืออะไร ? ทำไมนักการตลาดถึงควรรู้

asiasearch
September 5, 2023

เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ของนักการตลาด อย่าง การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการวางแผนที่ช่วยให้บริษัทของคุณเอาชนะความท้าทาย และกำหนดว่าลูกค้าเป้าหมายรายใหม่รายใดที่ต้องติดตาม สำหรับคำว่า  “SWOT” นั้นย่อมาจาก “จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค”  ในทุกธุรกิจทำการวิเคราะห์ SWOT ก่อนที่คุณจะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของบริษัท

ไม่ว่าคุณจะสำรวจความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ปรับปรุงนโยบายภายใน พิจารณาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแผนในระหว่างการดำเนินการ จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ก่อน

แม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอาจจะมีหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ Swot analysis ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการนี้ในบทความของ AsiaSearch ได้เลย

SWOT analysis

SWOT analysis คืออะไร ?

อย่างที่เราได้บอกไป SWOT ย่อมาจาก Strengths – จุดแข็ง , Weaknesses – จุดอ่อน Opportunities – โอกาส และ Threats – อุปสรรค ดังนั้น SWOT analysis  จึงเป็นเทคนิคในการประเมินธุรกิจของคุณทั้งสี่ด้าน เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำการตลาดได้อย่างตรงจุด และรวมไปถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

การวิเคราะห์แบบ SWOT เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณวิเคราะห์สิ่งที่องค์กรของคุณทำได้ดีที่สุดในปัจจุบัน และเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิตัลที่ประสบความสำเร็จสำหรับอนาคตได้ง่ายขึ้น SWOT ยังสามารถประเมินปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนศักยภาพในปัจจุบันและอนาคต  

การวิเคราะห์ SWOT ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการมองจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ความคิดริเริ่ม หรือภายในธุรกิจที่อิงตามความเป็นจริง ทำให้องค์กรจำเป็นต้องรักษาการวิเคราะห์ให้ถูกต้องโดยหลีกเลี่ยงความเชื่อที่คิดไว้ล่วงหน้าหรือคาดการณ์เอาเอง ซึ่งคุณจะต้องอ้างอิงจากข้อมูลความเป็นจริงเท่านั้น และมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเป็นจริงทั้งหมด 

SWOT analysis มีความสำคัญอย่างไร ?

SWOT analysis สามารถช่วยให้คุณท้าทายสมมติฐานที่มีความเสี่ยง และเปิดเผยจุดอ่อนขององค์ที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพองค์กรของคุณ หากคุณนำใช้ SWOT analysis มาใช้เพื่อพัฒนาองค์อย่างรอบคอบ จะสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร อยู่ในลำดับไหนในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจุดอ่อน และอุปสรรค เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบให้ดีและยอมรับความเป็นจริงให้ได้เพื่อการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขึ้น

โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ Digital Marketing Agency ซึ่งจะมีให้บริการ บริการรับทำ SEO , ทำโฆษณาออนไลน์บนเฟสบุ๊ค , บริการรับยิงแอด Google , บริการรับดูแลเพจ และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ซึ่งจะเข้ามาช่วยคุณในการวางแผนกำหนดแคมเปญต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบของ SWOT analysis

อย่างที่รู้ SWOT analysis ประกอบด้วย Strengths – จุดแข็ง , Weaknesses – จุดอ่อน Opportunities – โอกาส และ Threats – อุปสรรค คุณจะสังเกตเห็นความเชื่อมโยงและความขัดแย้งของทั้ง 4 องค์ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรของคุณได้ชัดเจนขึ้น โดยทั้ง 4 องค์ประกอบจะอธิบายการได้ดังนี้

  • จุดแข็ง : จุดแข็งอธิบายถึงสิ่งที่เป็นเลิศในองค์กร และสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่ง ได้แก่ แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าที่ภักดี งบดุลที่มั่นคง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ และอื่น ๆ จากนั้นจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ผลลัพธ์ของจุดแข็งเหล่านั้นเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้อย่างไร
  • จุดอ่อน : จุดอ่อนทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินการในประสิทธิภาพที่เหมาะสมได้อย่างราบรื่นได้ จุดอ่อนคือส่วนที่ธุรกิจจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบรนด์ที่อ่อนแอ มูลค่าการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หนี้สินในระดับสูง ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เพียงพอ หรือการขาดเงินทุน ซึ่งทุกอย่างจะต้องถูกนำมาพูดถึงเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุด
  • โอกาส : โอกาสหมายถึงปัจจัยภายนอกที่ดีซึ่งอาจช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจของคุณมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตัวอย่าง เช่น การลดย่อนภาษีการส่งออก ผู้ผลิตรถยนต์ก็สามารถส่งออกรถยนต์ของตนไปยังตลาดใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น 
  • อุปสรรค : อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อองค์กร ตัวอย่างเช่น ความแห้งแล้งเป็นอุปสรรคต่อบริษัทผู้ผลิตทางการเกษตร เนื่องจากอาจทำผลผลิตพืชผลได้น้อยไม่พอต่อการใช้งาน อุปสรรคทั่วไปอื่น ๆ ในการทำธุรกิจเราสามารถเจอได้ทุก ๆ วัน  เช่น ต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความต้องการแรงงานที่สูง และอื่น ๆ ทำให้คุณจะต้องรู้ทุกอุปสรรคเพื่อนำมาวางแผนในการบริการในระยะยาวได้

วิธีการวิเคราะห์ SWOT

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SWOT คุณไม่สามารถนึกเองเพียงผู้เดียวหรือคิดเอาเองได้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีคุณจะต้องเข้าใจองค์กรหรือธุรกิจของคุณทั้งหมด หากต้องการข้อมูลที่เป็นจริง จะต้องรวบรวมผู้ที่ทำงานทั้งหมดมานั่งคุยกันเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างรายการข้อสังเกตเชิงลึก จากนั้น ทุกครั้งที่คุณระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือภัยคุกคาม ให้จดบันทึกไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของตารางการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทุกคนได้เห็น มาดูรายละเอียดแต่ละด้านกันดีกว่า วิธีการวิเคราะห์ ในแต่ละองค์ประกอบควรเป็นอย่างไร

จุดแข็ง

จุดแข็งคือสิ่งที่องค์กรของคุณทำได้ดีเป็นพิเศษ หรือในลักษณะที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง คิดถึงข้อได้เปรียบที่องค์กรของคุณมีเหนือองค์กรอื่น ๆ  จุดแข็งของคุณเป็นส่วนสำคัญในองค์กรของคุณ ดังนั้นลองคิดถึงสิ่งที่ธุรกิจของคุณทำอะไรได้ดีกว่าใคร ๆ มีอะไรบ้าง ระบุและวิเคราะห์ข้อเสนอการขายที่ไม่ซ้ำใคร เพิ่มสิ่งนี้ลงในส่วนจุดแข็ง

จากนั้นก็ให้มองไปยังคู่แข่งของคุณอาจมองว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรบ้าง ปัจจัยใดที่หมายความว่าคุณได้รับยอดขายก่อนคู่แข่ง เพื่อทำให้คุณจะต้องรักษาจุดแข็งของคุณเอาไว้ และพัฒนาจุดแข็งของคุณไปเรื่อย ๆ เพื่อไม่ให้คู่แข่งของคุณตามได้ทัน

จุดอ่อน

จุดอ่อน เช่นเดียวกับจุดแข็ง เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในองค์กรทุกองค์กรหรือทุกธุรกิจ ดังนั้นให้มุ่งเน้นไปที่บุคลากร ทรัพยากร ระบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคุณที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง ลองนึกถึงสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงได้ และหาแนวทางปฏิบัติประเภทต่าง ๆ ที่คุณควรหลีกเลี่ยง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับความเป็นจริง เพื่อเข้าถึงปัญหาทั้งหมดอย่างชัดเจน

รวมถึงในตลาดของคุณมองคุณอย่างไรเกี่ยวกับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ หากมีสังเกตเห็นจุดอ่อนที่คุณมักจะตาบอด ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าคู่แข่งของคุณทำได้ดีกว่าคุณอย่างไรและทำไม ความซื่อสัตย์ต่อการวิเคราะห์ SWOT จะมีประโยชน์มาก ๆ  ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีความเป็นจริงและเผชิญกับความจริงโดยเร็วที่สุด 

โอกาส

โอกาสคือการเปิดกว้างหรือหารมองโอกาสดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น สำหรับโอกาสนั้นมักเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภายนอกองค์กรของคุณ และต้องจับตาดูสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาในตลาดที่คุณให้บริการ หรือในเทคโนโลยีที่คุณใช้ ความสามารถในการมองเห็นและใช้ประโยชน์จากโอกาสสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสามารถขององค์กรของคุณในการแข่งขันและเป็นผู้นำในตลาดของคุณ

คิดถึงโอกาสดี ๆ ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเปลี่ยนกลยุทธ์ แม้แต่ข้อได้เปรียบเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของคุณได้ คุณทราบถึงแนวโน้มของตลาดที่น่าสนใจใดบ้าง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ รับรองว่าอาจมีผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

อุปสรรค

อุปสรรครวมถึงสิ่งใดก็ตามที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของคุณจากภายนอกและภายใน จะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ง่าย ๆ และบางอุปสรรคอาจจะส่งผลให้ธุรกิจของคุณหยุดชะงักได้ การตั้งสมมติฐานของอุปสรรคที่คุณเผชิญในธุรกิจ หรือรวบรวมอุปสรรคที่ผ่าน ๆ มาในการทำธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อวางแผนการทำงานให้มีความรัดกุม และสร้างแผนการทำงานต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์หรืออุปสรรคต่าง ๆ ให้การทำงานเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

สรุป

SWOT analysis เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ครอบคลุมในการระบุถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จุดอ่อนและอุปสรรคของแผนปฏิบัติการงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจุดแข็งและโอกาสที่ทำให้สามารถ วางแผนในอนาคตทางการตลาดออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม SWOT analysis เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างแผนการตลาดสำหรับนักการตลาดที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการสร้างแคมเปญต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพได้

Share: