Marketing framework คือ อะไร

Louis Potsavee
September 2, 2023

นักการตลาดทุกคนรู้ดีว่ากลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการวางแผน คุณจะต้องศึกษาอย่างหนักในการระบุกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ เพื่อวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำการตลาด และสื่อสารกับกลุ่มเป้าใหม่ได้อย่างแม่นยำและส่งผลต่อยอดขายให้มากที่สุด โดยทำเป็น Marketing framework คือเทมเพลตที่มีคำแนะนำในการดำเนินการตามแผนการตลาดของคุณ เพื่อให้สามารถแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ในทีมของคุณหรือบริษัทของคุณ ซึ่งจะทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้นมาก 

Marketing framework จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังนำเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดหลักของคุณ

สำหรับในการทำ marketing framework มีหลายประเภท วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ marketing framework ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Marketing framework คืออะไร?

คุณจะไม่เริ่มสร้างบ้านโดยไม่มีพิมพ์เขียวไม่ได้ เช่นเดียวกับการทำการตลาด Marketing framework ของคุณคือพิมพ์เขียวของกลยุทธ์การตลาดที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะนั่งลงเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใด ๆ ก็ตาม ให้พิจารณากรอบการทำงานทางการตลาดของคุณเสียก่อน กรอบการตลาดคือการแสดงภาพว่าการตลาดในธุรกิจของคุณจะสำเร็จได้อย่างไร

โดยให้รายละเอียดต่าง ๆ วิธีการทำงานการดำเนินการตามแผนการตลาดทั้งหมด และนำเสนอเนื้อหาของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไร และมี Lead Generation อะไรบ้าง บางครั้งเรียกว่า Marketing strategy framework 

Marketing framework

ประโยชน์ของ Marketing Strategy Framework

สำหรับการทำ Marketing Strategy Framework มีไว้เพื่อช่วยให้ทีมการตลาดของคุณทำงานได้ง่ายขึน และให้การทำงานมีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด การสร้างกรอบการตลาดมีประโยชน์หลายมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเลยก็ว่าได้ โดย ประโยชน์ของ Marketing Strategy Framework มีดังต่อไปนี้

 • การปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดโดยรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทหรือธุรกิจ
 • ทำให้คุณและทีมของคุณมีสมาธิและอยู่ในแบบแผนการทำงานเดียวกัน
 • การสร้างหน้า Marketing Strategy Framework จะมีรายละเอียนทั้งหมด เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคุณ ที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงและทำความเข้าใจได้ทุกเวลา
 • ทำให้สามารถจำกัดวิธีการต่าง ๆ ในการทำการตลาดให้มีความกระชับและมองเห็นภาพรวมได้ง่ายกว่า
 • ช่วยให้คุณสื่อสารและกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประหยัดเวลาด้วยการทำให้ความคาดหวังชัดเจนและหลีกเลี่ยงการทำซ้ำหรือข้อผิดพลาด

โมเดล Marketing framework แต่ละประเภท

เมื่อเวลาผ่านไป โมเดลการทำ Marketing framework จำนวนมากได้รับการพัฒนาให้มีหลายรูปแบบให้เหมาะกับการทำงานแต่ละอย่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสามารถนำ  โมเดลการทำ Marketing framework ต่าง ๆ ที่มีคนทำขึ้นมาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของ โมเดล Marketing framework ที่พบบ่อยและได้รับความนิยมมากที่สุด

The 7Ps Marketing Mix

Marketing framework ที่ใช้กันอย่างแพร่คือ The 7Ps Marketing Mix เป็นที่นิยมมาก ๆ ในหลาย ๆ ธุรกิจเพราะช่วยให้คุณวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นบริษัทใหม่ หรือเพียงแค่ต้องการประเมินกระบวนการทำงานในปัจจุบันของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดต่าง ๆ การทำแผนการตลาดแบบ The 7Ps Marketing Mix จะทำให้คุณกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • สินค้า: สิ่งที่คุณขาย
 • ราคา: ราคาสินค้าเท่าไหร่.
 • สถานที่: สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • การส่งเสริมการขาย: วิธีที่คุณแบ่งปันผลิตภัณฑ์ของคุณกับผู้ชมของคุณ
 • บุคลากร: ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การส่งเสริมการขาย และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • กระบวนการ: วิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • หลักฐานทางกายภาพ: วิธีที่คุณพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจของคุณมีอยู่จริง

The STP Marketing Model

ใน STP นั้น S ย่อมาจาก segmentation T ย่อมาจาก Targeting และ P ย่อมาจาก positioning การวางตำแหน่ง วิธีที่คุณทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด โมเดล STP เป็นแนวทางจากบนลงล่างที่มุ่งเน้นการรับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและนำไปใช้ได้จริงแก่กลุ่มเป้าหมาย หากผลิตภัณฑ์ของคุณค่อนข้างเฉพาะเจาะจง The STP Marketing Model อาจเป็นตัวอย่างของ Marketing framework ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

Porter’s Five Forces

เป็น Marketing framework หลาย ๆ รูปแบบจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ บริการและ หรือลูกค้าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่ Porter’s Five Forces เป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ได้แก่

 • Supplier Power : อำนาจของซัพพลายเออร์ รวมถึงจำนวนซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่มีอยู่ สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากของคุณ และราคาของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเมื่อเทียบกับของคุณ
 • Buyer Powe : คือความสามารถของลูกค้าในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท
 • Threat of Substitution : เป็นการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด ที่สามารถมาทดแทนสินค้าของคุณได้
 • Threat of New Entry : อุปสรรคอะไรบ้างที่คุณอาจเผชิญในการเริ่มเข้าสู่ตลาด
 • Competitive Rivalry : ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งมีอะไรบ้าง

Pirate Metrics (AARRR)

นี่เป็นหนึ่งใน Marketing framework  ที่ทันสมัยและทำงานได้ดีกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ Pirate Metrics ได้รับการพัฒนาโดย Dave McClure ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพแบบอนุกรม และแสดงให้คุณเห็นว่าลูกค้าเดินทางไปตามเส้นทางการซื้ออย่างไร และแคมเปจที่ใดที่อาจต้องปรับปรุงบ้าง โดยมีรายละเอียดของการทำกรอบการตลาดแบบ AARRR ดังนี้

 • Acquisition : นี่คือวิธีที่ลูกค้าเป้าหมายค้นหาคุณ คุณอาจใช้การติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อพิจารณาว่าผู้ชมของคุณมาถึงไซต์ของคุณอย่างไร ผ่านทางเสิร์ชเอ็นจิ้น โฆษณา Instagram บล็อก อินฟลูเอนเซอร์ หรือช่องทางอื่น ๆ มีอะไรบ้าง
 • Activation : นี่คือขั้นตอนที่ลูกค้าเป้าหมายดำเนินการเมื่อมาถึงเว็บไซต์ของคุณ อาจเป็นการให้ที่อยู่อีเมลแก่คุณเพื่อแลกกับส่วนลดในการซื้อครั้งแรก หรือการสมัครบัญชี ฯลฯ
 • Retention : เมื่อโอกาสในการเข้ามาใช้บริการจากไซต์ของคุณแล้ว กลุ่มลูกค้าจะกลับมาหรือไม่ บ่อยแค่ไหน ?
 • Revenue : คุณจะสร้างรายได้จากลูกค้าของคุณได้อย่างไร? คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราคอนเวอร์ชัน ขนาดรถเข็นช็อปปิ้ง และรายได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า
 • Referral : เมื่อลูกค้าพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ พวกเขาจะแจ้งให้ผู้อื่นทราบ และนั่นหมายถึงมีลูกค้ามากขึ้น สิ่งนี้ดีสำหรับธุรกิจเพราะหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโฆษณาแพง ๆ เพื่อให้คนมาซื้อสินค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจ วิธีสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง ต่อสู้บนตลาดออนไลน์ อย่างโดดเด่น

Marketing framework

วิธีเลือกรูปแบบการตลาด Marketing framework ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ไม่มี Marketing framework ที่ดีที่สุด และเหมาะกับทุกธุรกิจไปสะทุกอย่าง กรอบการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับคุณ นักการตลาด กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และปัจจัยอื่น ๆ รวมถึง  เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ , บทบาทของการตลาดภายในบริษัทของคุณ , วิธีที่คุณกำหนดและวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณ , ความสามารถของฝ่ายการตลาดของคุณ ,พื้นที่ที่การตลาดมีความจำเป็นมากที่สุดในบริษัทของคุณ

สรุป

Marketing framework ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณอาจมาจากหลาย ๆ โมเดล marketing framework ที่นำมาใช้รวมกัน เป็นการผสมผสานทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งทุกโมเดลสามารถนำมาใช้วางแผน marketing framework ของคุณเองได้แบบไม่เหมือนใคร แต่ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องเป็นประโยชน์สำหรับการนำมาทำแคปเปญต่าง ๆ  เพราะสิ่งที่สำคัญคือการหา marketing framework ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณนั้นเอง สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ และอยากให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้น สามารถเข้ามาปรึกษากับ Asia Search Solution รับทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ และบริการ รับทำ SEO สายขาว

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน