เรียนรู้กลุ่มลูกค้าแต่ละ Generation วางแผนธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Louis Potsavee
July 21, 2023

เรื่องของธุรกิจไม่มีอะไรที่จะได้มาง่าย ๆ โดยเฉพาะลูกค้า การทำการศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย ที่เราต้องการให้เข้ามาอยู่ในวงจรของธุรกิจเพื่อทำให้เติบโต และสร้างผลกำไรในอนาคต จะต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ของธุรกิจเป็นไปในทางบวก การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้า จึงมีความสำคัญมากที่สุดในการทำการตลาด

“ผู้บริโภค” หรือ “ลูกค้า” ถือเป็นตัวแปรสำคัญมาก ๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถไปต่อได้หรือไม่ ? การที่เราจะทำให้ธุรกิจของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้า เราจะต้องรู้ว่าธุรกิจของเราตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าแบบไหนมากที่สุด 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้าที่เราจะสามารถนำมาวิเคราะห์ความต้องการได้ง่ายมากที่สุดคือ  GENERATION ซึ่งแบ่งเป็นช่วง ๆ ตามปีที่เกิด โดยแต่ละ Generation  จะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ และรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ มาไม่เหมือนกัน ทำให้การเลือกบริโภคของแต่ละ Generation ไม่เหมือนกัน แต่ใน Generation เดียวกันนั้น จะมีการเลือกบริโภคที่เหมือน ๆ กัน ทำให้เราสามารถเอา Generation มาวิเคราะห์ความต้องการแบบ Lead Generation ที่มีต่อธุรกิจของเราได้นั้นเอง

Pedestrians crossing a crosswalk in Shibuya, Japan

การแบ่ง Generation ของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีผลต่อธุรกิจ

อย่างที่ได้กล่าวไป ในแต่ละ Generation จะมีการเรียนรู้ และเติบโตมาในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ คนละรูปแบบ ในแต่ละยุคสมัย ความเชื่อถือ หรือเทรนด์ของสังคมก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แต่ละช่วงเวลา มีผลอย่างมากต่อผู้คนที่เติบโตมาในยุคนั้น ๆ 

จึงทำให้คนในแต่ละ Generation จะมีความคิดความเชื่อ ทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ของธุรกิจต่าง ๆ ที่จะต้องเข้าใจในทุก Generation ของผู้คน เพื่อที่จะวางแผนธุรกิจและนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ตรงความต้องการของคนในแต่ละกลุ่มได้ ทำให้วางแผนธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำการตลาด จะต้องเรียนรู้เรื่องของ Generation เพื่อให้การทำโฆษณาต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

โดย Generation ปัจจุบันจะมีการแบ่งออกเป็น Baby Boomer อายุ 55 – 73 ปี , Gen X อายุ 44 – 54 ปี , Gen Y/Millennial อายุ 23 – 38 ปี , Gen Z อายุ 4 – 24 ปี และ Gen Alpha  แรกเกิด – 9 ปี แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่ 4 Generation ที่จะมีผลต่อธุรกิจมากที่สุด 

ผู้บริโภคกลุ่ม Baby Boomer อายุ 55 – 73 ปี

ถือเป็นกลุ่ม Generation  ที่มีช่วงอายุมากที่สุด เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 – 2507 เป็นกลุ่มคนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกมามากที่สุด และเป็นช่วงอายุที่มีจำนวนการเกิดเยอะมาก ๆ เนื่องจากค่านิยมของผู้คนในช่วงหลังยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จะต้องมีทายาทเยอะ ๆ เพื่อให้ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนประชากรที่สูญเสียไป และในสมัยนั้นจะมีความยากลำบาก สิ่งของบริโภค อุปโภค มีให้เลือกซื้อเลือกใช้น้อยมาก ๆ และยังมีราคาแพงอีกด้วย

ทำให้ลักษณะของผู้คนในกลุ่ม Baby Boomer มีความจริงจัง ประหยัดอดออม ให้ความสำคัญกับสุนทรียะ เนื่องจากในยุคนั้น ๆ ความบันเทิงนั้นมีน้อยมาก ทำให้คนในกลุ่ม Baby Boomer เสพความบันเทิงและความสุนทรียะรอบ ๆ ตัวได้ง่ายกว่า ซึ่งมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการมาก ๆ ทำให้ทุกสิ่งที่คนในเจนนี้ให้ความสำคัญมากคือ คุณภาพ และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ

ถึงแม้ว่าจะเติบโตมาในยุคสมัยที่ยากลำบาก แต่หลาย ๆ คนในเจนนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือมีเงินมากพอที่จะสามารถซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับตนเองได้ง่ายที่สุด โดยหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องของราคาไปเลยก็ได้ ในกลุ่มนี้จะมีความสนใจในเรื่องของ เทคโนโลยี มาก ๆ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเจอกลุ่ม Baby Boomer การใช้ Influencer อาจจะไม่ได้ผลในวัยนี้อย่างแน่นอน

คนในวัย Baby Boomer มักจะเชื่อ หรือรับข้อมูลจากคนวัยเดียวกันมากกว่า สามารถทำการตลาดแบบปากต่อปาก หรือ Word of Mouth Marketing 

สำหรับการทำ Digital marketing ก็สามารถเข้าถึงคนในกลุ่มนี้ได้เช่นกัน อย่างที่บอก คนในวัย Baby Boomer มีความสนใจเทคโนโลยี และมีการเล่นโซเชียลเยอะอยู่พอสมควร แต่ก็จะต้องเลือก แพลตฟอร์ม ในการทำการตลาดด้วย เช่น Facebook และ Line ยังเป็นแพลตฟอร์มที่วัย Baby Boomer ใช้มากที่สุด เฉลี่ย 82.5 % เลยทีเดียว

ผู้บริโภคกลุ่ม GEN X อายุ 39 – 54 ปี

จากการสำรวจแล้วผู้คนใน GEN X มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกในตอนนี้ และเป็นกลุ่มคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเอง มีความประสบความสำเร็จในอาชีพการงานสูง ทำให้คนในกลุ่ม GEN X มีการใช้จ่ายเงินสูงมาก ๆ หากเทียบกับ Generation อื่น ๆ  อาจจะเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตของคน GEN X ที่ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance เพราะทุกอย่างในชีวิตเข้าที่เข้าทาง 

ลักษณะของคนใน GEN X จึงเป็นคนที่มี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบศึกษาหาความรู้และชอบสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง เพื่อให้ไม่ตกเทรนด์ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนจะเป็นศูนย์กลางของครอบครัว แต่สิ่งที่มีค่าที่สุดของ GEN X คือ เวลาสำหรับตนเอง 

ทำให้การทำการตลาดในคนวัยนี้ ความน่าเชื่อถือ และรสนิยมของสินค้าและบริการสำคัญมาก ๆ ด้วยการที่วัยนี้ใช้เทคโนโลยีเป็น มีความรู้เยอะ การจะขายสินค้าและบริการให้กับคน GEN X จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดี มาพร้อมกับคุณภาพราคาที่ไปในทิศทางเดียวกัน และแบรนด์ดัง ๆ ระดับโลกที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจของคนในวัยนี้อีกด้วย

ในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ การเล่นโซเชียลมีเดียของ GEN X  เฉลี่ย 87.9 % ซึ่งสูงมาก ๆ  LINE และ Facebook  เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยม การใช้บทความรีวิวการใช้งาน และประโยชน์จากการใช้สินค้าจริง ๆ มีผลมาก ๆ ต่อการตัดสินใจของคนในวัย GEN X เป็นอย่างมาก

ผู้บริโภคกลุ่ม GEN Y อายุ 23 – 39 ปี

GEN Y ถือเป็นช่วงวัยรุ่น ที่เริ่มต้นทำงานหาเลี้ยงตนเอง สำหรับ GEN Y เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด แต่ก็ยังถูกเลี้ยงดูจากคนในวัย Baby Boomer ทำให้มีความเข้าใจ และปรับตัวเข้ากับสังคม เทคโนโลยี และ IT ได้อย่างคล่องแคล่วมากที่สุด แต่ก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเอง ชื่นชอบความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในด้านของบริการ และการใช้ชีวิต จึงไม่ชอบการถูกบังคับ

ทำให้คนใน GEN Y จะไม่ชอบการขายสินค้าแบบ Hard Sell แต่จะต้องใช้วิธีการขายแบบนุ่มนวล สำหรับคนใน GEN Y เติบโตมากับการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความชื่นชอบมักจะเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม ทำให้การเลือกซื้อเลือกใช้ของคนวัยนี้ ต้องมีความสะดวกสบาย ทันสมัย ดูดี มีรสนิยม และมีราคาที่จับต้องได้ เพราะเป็นช่วงของวัยเริ่มต้นการทำงาน และกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ทำให้เลือกสินค้าที่ดี และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุด

การตลาดออนไลน์ จึงเหมาะมาก ๆ สำหรับคนใน GEN Y ที่มีการเสพคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ หลากหลายแนวมากที่สุดด้วย พร้อมยินดีจ่ายเงินเพื่อสร้างโมเมนต์ที่ดีสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

GEN Y มีใช้งานโซเชียลมีเดีย เฉลี่ย 93.7 % 

และสิ่งที่สำคัญของคนวัย GEN Y มักชื่นชอบเรื่องของโปรโมชั่น และการลดราคา เพื่อที่จะได้ของถูกใจในราคาที่ถูก เป็นสิ่งที่ทำให้คนวัยนี้ตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น

ผู้บริโภคกลุ่ม GEN Z อายุ 7 – 22 ปี

วัยที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาถึงขีดสุด เต็มไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เข้าถึงความบันเทิงทุกรูปแบบผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้คนใน GEN Z นิยมเสพสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความทันโลกทันเหตุการณ์ นิยมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Twitter นิยมใช้ LINE ติดต่อกับเพื่อน และนิยมใช้ Instagram ในการสร้างตัวตนที่อยากให้เห็น 

ผู้บริโภค Gen Z จึงมักค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการที่ต้องการผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการแพร่หลายของการช้อปปิ้งออนไลน์โดยไม่ต้องเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น Gen Z จะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้จากอินเตอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าต่าง ๆ 

ดังนั้นควรโปรโมท ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด แต่ต้องสังเกตว่าการขายตรงไม่ควรบังคับซื้อ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ชอบถูกกดขี่ การสร้างคอนเทนค์กที่เป็นกระแส ตามเทรนด์ จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้มากกว่า เพราะชอบดูเนื้อหาวิดีโอ และไว้วางใจไมโครอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้คน Gen Z มากที่สุด แต่ด้วยกำลังซื้อที่ไม่สูงมาก การออกแบบสื่อที่ใช้ต่าง ๆ จึงควรทำให้เข้าถึงง่าย 

สรุป

การทำความเข้าใจเรียนรู้กลุ่มลูกค้าแต่ละ Generation ทั้งในพฤติกรรม และทัศนคติของคนในมิติต่าง ๆ จะช่วยทำให้เราเข้าใจลูกค้าที่เราต้องการขายหรือให้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น กลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ หากอยากสามารถเข้าถึงและครองใจผู้บริโภค​กลุ่ม​เป้าหมาย ก็จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน 

แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าใจความต้องการของ กลุ่มลูกค้าแต่ละ Generation การเข้าใจในธุรกิจ สินค้าและบริการ ของคุณจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มลูกค้า Generation ไหนที่มีความต้องการสินค้าและบริการของเรามากที่สุด และก็สามารถมุ่งไปยังกลุ่มนั้น ๆ ได้เลยทันที 

สำหรับธุรกิจไหนที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Asia Search เราเป็นดิจิทัลเอเจนซี่ ที่ให้บริการ Digital Marketing แบบครบวงจร ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงรับทำ SEO สายขาว และมีความเข้าใจ ลูกค้าแต่ละ Generation ได้เป็นอย่างดี พร้อมช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทุกช่องทางอย่างแน่นอน

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน