Market Segmentation คืออะไร ช่วยทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Louis Potsavee
January 24, 2024

Market Segmentation เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของธุรกิจ ที่คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าได้ตรงใจมากยิ่งขึ้น เพราะผู้คนมีความชื่นชอบ รสนิยม แตกต่างกันออกไป ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท โดยมักจะมีความชอบ รสนิยม และความคิดที่แตกต่างกันมาก เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแคมเปญต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ Market Segmentation รวมถึงประโยชน์ของการใช้ และวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Market Segmentation

ทำความรู้จักกับ Market Segmentation คืออะไร

เชื่อว่า Market Segmentation จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก Market Segmentation เป็นกระบวนการแบ่งตลาดเป้าหมายออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ การแบ่งกลุ่มเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนได้ดีขึ้นจากการจับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ สามารถแบ่งส่วนตามลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความสนใจ ความต้องการ สถานที่ ข้อมูลประชากร อายุช่วงวัย และลักษณะบุคลิกภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณา และการขาย และเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง Customer Journey การเดินทางของกลุ่มลูกค้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่ง Market Segmentation

โดยทั่วไปเราสามารถแบ่ง Market Segmentation ของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ธุรกิจะสามารถใช้เกณฑ์ 3 รูปแบบเพื่อระบุกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันเพื่อที่จะนำไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • Homogeneity คือ ความต้องการทั่วไปภายในกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • Distinction คือ เอกลักษณ์เฉพาะจากกลุ่ม ความพิเศษ ความโดดเด่น ของกลุ่มนั้น ๆ
 • Reaction คือ การตอบสนองต่อตลาดที่คล้ายคลึงกันต่อการซื้อหรือใช้บริการ

ตัวอย่างเช่น บริษัทขายอาหารเสริมที่มีผลิตภัณฑ์มากมายอาจมีกลุ่มตลาดสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการผิวสวยและวัยสูงอายุที่ต้องการบำรุงสุขภาพ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน วัยรุ่นที่ต้องการผิวสวยและวัยสูงอายุที่ต้องการสุขภาพจึงตอบสนองต่อโฆษณาที่แตกต่างกันมาก การทำความเข้าใจกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันเหล่านี้ช่วยให้บริษัทอาหารเสริมสามารถทำการตลาดการสร้างแบรนด์ได้อย่างเหมาะสมนั้นเอง

Market Segmentation

ประเภทของการทำ Market Segmentation แบ่งยังให้ง่าย

ในเรื่องของการทำ Market Segmentation เราจะทำการแบ่งของการแบ่งส่วนตลาดตามประเภทเพื่อให้คุณสามารถแบ่งให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการวางแผนได้แม่นยำมากขึ้น มาทำความเข้าใจการแบ่งส่วนตลาดประเภทต่าง ๆ กันเลยดังนี้

 • การแบ่งตามกลุ่มประชากร การแบ่งส่วนข้อมูลประชากรจะแบ่งข้อมูลประชากรของลูกค้าตามอายุ รายได้ เพศ สัญชาติ การศึกษา และเชื้อชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถเก็บได้ง่ายที่สุด โดยสามารถสอบถามลูกค้าได้โดยตรง หรือได้ข้อมูลจากการสมัครสมาชิกเป็นต้น
 • การแบ่งตามภูมิศาสตร์ ซึ่งจะหมายถึงพื้นที่ต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ เราจะจัดกลุ่มลูกค้าตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เช่น อำเภอ จังหวัด เขตพื้นที่โดยรอบ หรืออื่น ๆ  โดยถือว่าลูกค้าในพื้นที่เดียวกันอาจมีความสนใจและความต้องการที่คล้ายคลึงกันนั้นเอง
 • การแบ่งตามพฤติกรรม โดยจะต้องมีการสังเกตจากทีมงานโดยจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของลูกค้า กระบวนการจัดซื้อ และการตัดสินใจ ทำให้เราสามารถที่จะจัดกลุ่มตามปฏิสัมพันธ์ของตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายและเฉพาะบุคคลได้แม่นยำมากขึ้น
 • การแบ่งตาม Psychographic หากพูดให้เข้าใจได้ง่าย ๆ คือการแบ่งตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ความคิดเห็น ค่านิยมส่วนบุคคล แรงบันดาลใจ และความสนใจต่าง ๆ ข้อมูลสำหรับการแบ่งส่วนนี้อาจระบุได้ยาก แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่เราสามารถนำไปสร้างแคมเปญได้ง่ายมาก ๆ 
 • การแบ่งส่วน Firmographic การแบ่งส่วนตาม Firmographic จะจัดกลุ่มลูกค้าตามคุณลักษณะของธุรกิจที่ใช้ร่วมกัน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดบริษัท สถานะ อุตสาหกรรม สถานที่ตั้ง และจำนวนพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม Customer analysis การวิเคราะห์ลูกค้า

ทำไม Market Segmentation จึงมีความสำคัญกับธุรกิจออนไลน์

ปัจจุบันการทำการตลาดจะต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างแคมเปญที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้จริง ๆ และ Market Segmentation ก็จะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญมากที่เราสามารถนำมาวางแผนวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ สำหรับธุรกิจในการกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและปรับแต่งความพยายามทางการตลาดออนไลน์ให้โดยใจมากที่สุด ด้วยการแบ่งตลาดขนาดใหญ่ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ธุรกิจต่าง ๆ จะสามารถสร้างแคมเปญที่โดดเด่นต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ได้โดยใจมากยิ่งขึ้น

ซึ่ง Market Segmentation สามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มยอดขายและรายได้ในที่สุด การรวมการแบ่งส่วนตลาดเข้ากับการปรับแต่งแคมเปญบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง ๆ หรือแม้แต่เว็บไซต์จะช่วยเพิ่มความภักดีและโอกาสในการเข้ามาเป็นลูกค้าจริง ๆ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าได้จริง

online-shopping-icon-colorful-jigsaw-puzzle

ประโยชน์ของ Market Segmentation

Market Segmentation เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถสร้างแคมเปญโปรโมตต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ในการทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าในอุดมคติหรือที่เราเรียกว่า “กลุ่มเป้าหมาย” เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น การทำ Market Segmentation จะทำให้ธุรกิจจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • สามารถกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพในการทำ Digital Marketing ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายได้ดีขึ้นตามที่ต้องการ สามารถสร้างแคมเปญที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น 
 • การสร้างข้อความทางการตลาดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนั้น ๆ การแบ่งส่วนการตลาดช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้พวกเขาสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้
 • ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถจะนำข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปนี้ ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ลูกค้าจะตอบสนองมากขึ้น
 • การดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อเราแบ่งกลุ่มทางการตลาดออกเป็นย่อย ๆ เราจะสามารถสร้างแคมเปญต่าง ๆ ได้เข้าถึงความสนใจของกลุ่มนั้น ๆ ได้ดี สามารถเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสม และอาจเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าได้
 • การเพิ่มผลกำไรจากการสร้างแคมเปญที่เจาะจงในกลุ่มเป้าหมายแคบขึ้น โดยสามารถประหยัดเวลา ทรัพยากร และเงินในแคมเปญการตลาด และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจได้ในที่สุด

สรุป

Market Segmentation นั้นมีประโยชน์อย่างมากให้กับธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ (B2C) โดยจะช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลการแบ่งกลุ่มประชากรต่าง ๆ ในการนำไปวางแผนการตลาด และการโฆษณาที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายย่อย ๆ ที่เราแบ่งเอาไว้ได้ ทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถในการระบุกลุ่มตลาดได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลิตภัณฑ์และแคมเปญโฆษณาที่ดึงดูดกลุ่มตลาดเหล่านั้น 

หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ สามารถนำ Market Segmentation ไปใช้เพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่แคมลง และสร้างแคมเปญให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่ง Digital Marketing Agency ของเรา ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หากธุรกิจในสนใจในการทำการตลาดออนไลน์ สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้เลย เราให้บริการ รับทำการตลาดออนไลน์ , รับดูแลเพจ ครบวงจร , รับยิงแอด Facebook , รับทำ SEO, รับเขียนบทความ SEO , รับทำ Google Ads , รับดูแลร้านค้า และอื่น ๆ มากมาย 

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน