Customer analysis คืออะไร ช่วยทำการตลาดให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Louis Potsavee
January 3, 2024

ความสนุกของการตลาดออนไลน์คือการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า หรือ Customer analysis เพราะในปัจจุบันช่องทาง Digital Marketing มีอยู่มากมาย และมีผู้ใช้งานหลากหลายประเภท การจะเดาทางลูกค้าในแต่ละช่องทางจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดหรือผู้ประกอบการทุกคน แต่นอนว่าเราอาจจะไม่ใช่แบรนด์ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการเดียวในพื้นที่หรือประเทศนั้น ๆ ทำให้มีการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป (Market Share) เยอะมาก ๆ ยิ่งหากยังไม่เข้าใจลูกค้า ยิ่งจะทำให้เรานั้นสู่คนอื่น ๆ ไม่ได้อย่างแน่นอน

analyses-large-amounts-data-idea-business-intelligence-charts-company-finances-are-displayed-screen-that-is-simulated (1)

ทำความรู้จักกับ Customer Analytics คืออะไร

เราสามารถแปลได้แบบตรง ๆ เลยว่า Customer Analytics คือ การวิเคราะห์ลูกค้า ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่รวบรวมจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการทำไปทำแคมเปญการตลาดในช่องทางต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอยู่ในนั้น 

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และสร้างแรงจูงใจเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ลูกค้า ( Customer Analytics ) มาเป็นพื้นฐานของการทำการตลาดนั้นเอง

 Customer Analytics มีความสำคัญกับธุรกิจในปัจจุบันอย่างไร ?

เป้าหมายของ Customer Analytics คือการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบ รวมไปถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการให้มาเป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ ความต้องการ ปัญหา และวัตถุประสงค์  Customer Analytics มีความสำคัญกับธุรกิจดังนี้

  • ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ตามความต้องการของลูกค้าได้
  • ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและปรับแต่งข้อความทางการตลาด การสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน มีความหมาย และทำกำไรกับฐานลูกค้าของคุณ
Customer analysis

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าต้องทราบอะไรบ้าง ?

Customer Analytics หรือ การวิเคราะห์ลูกค้ามีความสำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นอย่างมากที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบการจะสามารถวางแผนการตลาดในช่องทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ลองคิดดูว่าหากธุรกิจไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครหรือลูกค้าต้องการอะไร การจะขายสินค้าหรือบริการแต่ไม่รู้แต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

แน่นอนว่าคุณจะไม่สามารถสร้างแคมเปญโปรโมทให้ลูกค้าสนใจได้อย่างแน่นอน และธุรกิจก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการวิเคราะห์ลูกค้าจะทำให้เราทราบเกี่ยวกับลูกค้าที่เราต้องการให้เข้ามาเป็นลูกค้าโดยจะทำสามสิ่งหลัก ๆ ที่จะต้องถามตัวเองคือ

  • ระบุลูกค้าเป้าหมาย หรือกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการว่าเป็นใครบ้าง เช่น ช่วงอายุ อาชีพ เพศ และอื่น ๆ ยิ่งแคบยิ่งจะทำให้การสร้างแคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เข้าใจความต้องการของลูกค้า หากรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าคือใครจะทำให้เรามีความเข้าใจความต้องการและความชื่นชอบของกลุ่มนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสร้างกลยุทธ์การตลาดได้
  • แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการหรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสร้างกลยุทธ์การตลาดหรือสร้างแคมเปญให้น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง ทำไมโซเชียลมีเดียจึงเป็นหัวใจของ Digital Marketing

การแบ่งประเภทข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์

เพื่อให้การมองลูกค้าเพื่อทำการวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะแบ่งประเภทของลูกค้าออกเป็นสองแบบนั้นคือ รายละเอียดพฤติกรรมของลูกค้า และ ข้อมูลประชากรของลูกค้า โดยการแบ่งแบบนี้จะทำให้เราสามารถได้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคตอีกด้วย

รายละเอียดพฤติกรรมของลูกค้า

โดยคุณจะต้องทำความเข้าใจเกณฑ์การซื้อของลูกค้า ด้วยการใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความชื่นชอบ ความต้องการ สิ่งที่กลุ่มลูกค้าสนใจ ราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้แบบไม่ต้องคิดเยอะ สิ่งที่ต้องการ ข้อมูลเหล้านี้จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดได้อีกด้วย 

และอีกหนึ่งที่สำคัญของรายละเอียดพฤติกรรมของลูกค้าคือ รูปแบบการซื้อของลูกค้า ซึ่งจะทำให้เรานำไปใช้ทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพได้ดีมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่ซื้อบ่อย บริการที่ได้รับความนิยม ช่องทางในการขายที่เยอะที่สุด และอื่น ๆ ช่วยให้ปรับแต่งแคมเปญและกลยุทธ์การขายของคุณได้อย่างละเอียด

ข้อมูลประชากรของลูกค้า

ข้อมูลประชากรของลูกค้าจะเป็นเหมือนการระบุกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ สถานที่ ระดับรายได้และการศึกษา เพศ และอื่นๆ ช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจะสร้างแคมเปญการตลาดที่โดนใจลูกค้ามากที่สุดได้ง่าย ๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างตรงจุด การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของลูกค้า คุณสามารถดูที่ลูกค้าปัจจุบันของคุณได้เลย หรือว่าคุณต้องการกลุ่มลูกค้าแบบไหน

Customer analysis

ประโยชน์ของ Customer analysis ค้าสำหรับธุรกิจที่ทำการตลาดออนไลน์ 

Customer analysis มีส่วนสำคัญมาก ๆ ต่อธุรกิจทุกธุรกิจ เชื่อว่าไม่มีธุรกิจไหนไม่ต้องการลูกค้าโดยเฉพาะธุรกิจประเภท B2B และ B2C  การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจึงมีประโยชน์มาก ๆ  ต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ไปดูเลยว่า Customer analysis ดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง ?

  • รักษาลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจำได้นานขึ้น ซึ่งจะลดการเลือกซื้อเลือกใช้บริการได้อีกด้วย หากวันไหนผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การวิเคราะห์ลูกค้าจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น จะนำมาสู่การปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงสร้างแคมเปญการตลาดที่ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาได้นั้นเอง
  • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น การทราบความต้องการของลูกค้าเป็นวิธีที่ดีในการนำมาปรับปรุงธุรกิจสินค้าและบริการ ด้วยการตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อดูว่าสินค้าหรือบริการอะไรที่ได้รับความนิยมน้อยลง และอะไรบ้างที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการ  จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำส่วนนี้ไปรับปรุงเพื่อเพิ่มการใช้งานได้
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาดตรงเป้าหมาย แผนกการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะสร้างตัวตนของผู้ซื้อให้กับลูกค้า ข้อมูลลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น คุณยังสามารถใช้การวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายลูกเฉพาะได้อีกด้วย รวมถึงทำให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ใช้ช่องทางออนไลน์ในมากที่สุด ส่งงผลให้กระบวนการทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุก ๆ ช่องทาง
  • เพิ่มยอดขายและรายได้ แน่นอนว่าหากคุณเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นจากข้อมูล Customer analysis แบรนด์ธุรกิจของคุณจะมี Conversion ที่สูงขึ้นตามมาเยอะมาก ๆ  จำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในการจ่ายเงินให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ คุณจะได้ทั้งลูกค้าเข้าที่มีความเข้าใจ และได้ลูกค้าใหม่ที่สนใจสินค้าหรือบริการของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง Conversion คือ อะไร ?

Customer analysis

สรุป

Customer analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยังนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดสร้างการโปรโมทให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าที่ต้องการได้อีกด้วย การที่ธุรกิจรู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ เพราะช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการโปรโมทสามารถนำเราเข้าไปหาลูกค้าต้อง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น นำมาสู่การรับรู้และเพิ่มยอดขายได้สูง

ทาง บริษัทดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ ของเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Customer analysis ซึ่งจะนำมาปรับใช้กับทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็น รับดูแลเพจ Facebook , Google Advertising , รับทำ Line Ads และอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเติบโตไปอีกขั้นนั้นเอง

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน