Paid Media คืออะไร ? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไรบ้าง ?

Louis Potsavee
December 19, 2023

Paid Media คือ การโฆษณาบนช่องทางมีเดียแบบเสียเงิน โดยจะเป็นโฆษณาเพื่อโปรโมตแบรนด์สู่ผู้ชมจำนวนมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบแต่จะต้องมีการจ่ายเงินในการทำการโฆษณานั้นเอง ธุรกิจแบรนด์ต่าง ๆ จ่ายเงินสำหรับการโปรโมตเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ข้อความของตนไปยังผู้ชมในวงกว้าง สื่อแบบชำระเงินเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของแบรนด์ในการเพิ่มการเข้าชม โอกาสในการขาย ซื้อขายผ่านการคลิก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะมาเห็นได้เร็วยิ่งขึ้น

องค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ Digital Marketing สำหรับการรับรู้ถึงแบรนด์และการเติบโตของธุรกิจ คือการใช้สื่อมีเดียต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตอนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น Google Ads , Facebook Ads , Instagram ads , TikTok ads , Youtube ads และ Line ads ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในบริการ Paid Media ที่มีค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจเลือกใช้ในการทำ Digital Marketing มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสื่อมีอยู่ 3 ประเภทหลัง ๆ คือ Paid Owned Earned Media คืออะไร ไปเรียนรู้กันเลย

Paid Media Owned Media Earned Media

รูปแบบสื่อ 3 ประเภทในการทำคอนเทนต์ (Paid Media , Owned Media , Earned Media )

การทำคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันในการทำสื่อออนไลน์ จะต้องรู้จักกับรูปแบบสื่อ 3 ประเภทในการทำคอนเทนต์ คือ Paid Owned Earned Media คืออะไร ไปทำความรู้จักกันเลย

Paid Media คืออะไร ?

Paid Media คือ สื่อที่แบรนด์ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น โฆษณาทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads และอื่น ๆ ในการโปรโมตสินค้าหรือบริการ การทำ paid media จะมีการเสียเงินหรือที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้แคมเปญโฆษณาเป็นที่รู้จักมากขึ้น

Paid Media

Owned Media คืออะไร ?

Owned Media คือ สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของและควบคุมได้เอง โดยจะเป็นสื่อของแบรนด์ที่สร้างขึ้นเองเช่น เว็บไซต์ของแบรนด์ธุรกิจ โซเชียลมีเดียของแบรนด์ แอพพลิเคชัน และอื่น ๆ ที่อยู่ในการควบคุมของแบรนด์ หากพูดง่าย ๆ คือเป็นสื่อที่เป็นของแบรนด์เอง การทำงานของ owned media เป็นสื่อที่แบรนด์จะทำโฆษณาผ่านสื่อของตัวเองอาจจะไม่ต้องเสียเงินทำโฆษณา

Owned Media

Earned Media คืออะไร ?

Earned Media คือ สื่อที่แบรนด์ได้รับจากความสนใจผู้คนทั่วไปจากการบอกต่อ การแชร์ หรือการรีวิวตามช่องทางต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินโปรโมต แต่การจ้างรีวิวนั้นจะเป็น ของ paid media แต่ของ earned media จะเป็นการรีวิวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากผู้ใช้จริง หรือที่เรียกว่า การสื่อสารปากต่อปาก word of mouth สร้างความน่าเชื่อให้กับแบรนด์มากกว่า ซึ่งแตกต่างกันกับสื่อทั้งสองด้านบนเพราะไม่สามารถควบคุมเนื้อหาคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้

Earned Media

ข้อดีของ Paid ,Owned ,Earned Media

ข้อดีของ Paid Media

 • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ หรือแม้แต่ทั่วโลก
 • ควบคุมข้อความและเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะเผยแพร่โฆษณาได้เต็มที่และอิสระ สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้หลายประเภท
 • สามารถวัดผลประเมินผลติดตามประสิทธิภาพได้แม่นยำ โดยเฉพาะ โฆษณาออนไลน์เช่น Google Ads และ Facebook Ads เพราะแต่ละแพลตฟอร์มมี Data Analysis ที่สามารถวัดผลได้
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทำให้โฆษณาเข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มสนใจสินค้าและบริการ
 • สร้างยอดขายและเพิ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีการออกแบบแคมเปญที่มีเป้าหมายของการขายอย่างชัดเจน

ข้อดีของ owned media

 • ช่วยให้แบรนด์สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ได้
 • การควบคุมเนื้อหาคอนเทนต์ที่ออกไปได้เต็มที่ ทำให้สามารถสร้างการสื่อสารข้อความคอนเทนต์ที่ตรงกับเป้าหมายและคุณค่าของแบรนด์
 • ต้นทุนต่ำในระยะยาว โดยเฉพาะของการทำเว็บไซต์จะเสียค่าทำเว็บไซต์เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้โฆษณาได้ตลอดไป รวมถึงของสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินสร้าง
 • สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การตอบรับจากผู้ใช้ได้โดยตรง นำไปใช้ปรับปรุงสื่อของเราได้
 • สามารถทำ​ SEO ให้เว็บไซต์มีคุณภาพ เพื่อให้ติดหน้าการค้นหาหน้าแรก ๆ บน Google ได้โดยไม่ต้องซื้อ Google Ads

ข้อดีของ Earned Media

 • การใช้ Earned Media คือสื่อที่สร้างความน่าเชื่อถือ เพราะมาจากความคิดเห็น การรีวิว การสื่อสารปากต่อปาก word of mouth หรือการแชร์จากผู้บริโภคที่ไม่มีส่วนได้เสียกับแบรนด์
 • ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคใหม่ ๆ ได้ในวงกว้าง จากการแชร์หรือได้รับการพูดถึงแบรนด์ในช่องทางต่าง ๆ
 • มีการรับรองจากผู้ใช้จริงที่ทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือและสร้างการรับรู้น่าไว้วางใจมากขึ้นในสายตาของผู้บริโภคมากขึ้น
 • สร้างโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นจากการรีวิวและคำแนะนำของผู้ใช้คนอื่น ที่เกิดจากการบอกต่อ
Paid ,Owned ,Earned Media

Paid Media ทำงานอย่างไร?

การรวม Paid Media เข้ากับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสามารถช่วยให้คุณปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยงบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แคมเปญต่าง ๆ สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ตรงกลุ่มได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Paid Media ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ จะมีตัวเลือก ประเภทของโฆษณาที่เรากำลังสร้าง วัตถุประสงค์เบื้องหลังแคมเปญ และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ จะได้เข้าใจแคมเปญโฆษณาของคุณมากยิ่งขึ้น และคัดสรรกลุ่มเป้าหมายที่แคมเปญจะไปถึงผู้คนที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจนั้นเอง

แคมเปญ Paid Media ที่ประสบความสำเร็จที่รวดเร็วแน่นอนว่าจะต้องเป็นโฆษณาแบบเสียเงิน ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มเป้าหมายของเรามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลใด ๆ ก็ตาม ที่เราสามารถสร้างการสื่อสารโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ที่คิดว่ากลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพโฆษณา วิดีโอโฆษณา และอื่น ๆ การปรับแต่งหรือการกำหนด kpi ของ Paid Media ของเราให้เข้ากับแพลตฟอร์มและผู้ชมที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่ม ROI และอัตราคอนเวอร์ชันของเราได้มากที่สุดอีกด้วย

Paid Media

ประเภทของช่องทางโฆษณา Paid Media

เรามาดูประเภทของโฆษณาที่สามารถทำได้บน Paid Media ว่ามีความแตกต่างระหว่างรูปแบบโฆษณาและช่องทางโฆษณาอย่างไร รูปแบบโฆษณาคือประเภทของสื่อโฆษณาที่แสดงในช่องใดช่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ค้นหาโฆษณา โฆษณาวิดีโอ แสดงโฆษณา โฆษณาแบนเนอร์ และอื่น ๆ ดังนั้น แม้ว่ารูปแบบโฆษณาจะมีความสำคัญ แต่ก็จะขึ้นอยู่กับช่องทางมีเดียนั้น ๆ ที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในรูปแบบโฆษณานั้น ๆ หรือไม่ โดย ประเภทของโฆษณา Paid Media มีอะไรบ้าง

 • Paid Search แพลตฟอร์มที่พบบ่อยที่สุดในการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่ายคือเครื่องมือค้นหาของ Google และ Bing เป็นหนึ่งใน Paid Search ที่ธุรกิจสามารถทำการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกจากการค้นหาได้
 • Paid Social แพลตฟอร์มโซเชียลแบบชำระเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี การโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคได้แม่นยำขึ้น และมีแพลตฟอร์มมีเดียเยอะมาก ๆ ที่สามารถ Paid Social ได้
 • Display โฆษณาแบบดิสเพลย์จะแสดงบนช่องทางและเครือข่ายที่หลากหลาย โฆษณาจะแสดงบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เรามักจะเห็นโฆษณาแบบดิสเพลย์บน เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (GDN) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Paid Media ที่ต้องเสียเงินโฆษณา (เรียนรู้เพิ่มเติม Google Display Network )
 • Affiliate Marketing การทำการตลาดให้กับบุคคลหรือบริษัทจ่ายเงินให้กับ Affiliate นั้นคือ Influencer บล็อกเกอร์ ต่าง ๆ สำหรับการโปรโมตหรือขายสินค้าในแต่ละครั้ง
Paid Media คืออะไร ? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไรบ้าง ?

บทความที่เกี่ยวข้อง โฆษณา Instagram มีกี่ประเภท , โฆษณา TikTok มีกี่ประเภท , โฆษณา Facebook มีกี่ประเภท ,

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ Paid Media ในธุรกิจออนไลน์

การใช้ Paid Media ถือเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่จะทำให้การโปรโมตประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น  เพราะ Paid Media ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที กลยุทธ์ Paid Media มีความสำคัญสำหรับธุรกิจมากมายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นช่องทางส่งเสริมการขายที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจสร้างการมองเห็นเนื้อหาและเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ในระยะเวลาอันสั้น

ซึ่งต่างจาก Owned Media และ Earned Media ซึ่งมักจะพึ่งพาวิธีการตลาดทั่วไปเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมไปยังเนื้อหาPaid Media เป็นวิธีการโปรโมตทางตรงกว่ามากซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่จะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุดนั้นเอง

Paid Media

ความแต่งต่างระหว่าง Paid Media , Owned Media และ Earned Media

Paid Owned Earned Media เป็นสามวิธีที่จะปรากฏและพบได้ในการทำการตลาดของแบรนด์ต่าง ๆ มากมายที่นำเสนอตัวตนผ่านทางออนไลน์ในปัจจุบัน เมื่อรวมกันแล้ว สื่อทั้งสามประเภทจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยทำ Digital Marketing ที่ทาง บริษัทดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ แนะนำให้คุณทำความเข้าซึ่งทั้งสามที่แตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลย

 • Paid Media : เป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายแบบเสียค่าใช้จ่ายบนช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อแสดงแคมเปญทางการตลาดของคุณและโน้มน้าวผู้ที่ผมเห็นที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้มาก่อน ซึ่งสามารถทำได้ในโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ บล็อก เครื่องมือการค้นหา ฯลฯ
 • Owned Media : คือการวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณบนช่องทางสื่อที่ธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ บล็อก อีเมล และอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของเอง
 • Earned Media : หรือที่เรียกว่าสื่อฟรี เป็นการประชาสัมพันธ์แบบ ‘ทั่วไป’ ที่เราได้รับโดยไม่ต้องซื้อพื้นที่โฆษณา ซึ่งรวมถึงการกล่าวถึงในแชร์ รีวิวการโพสต์โซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของเนื้อหาโดยผู้มีอิทธิพล การจัดอันดับการค้นหาที่ได้จากการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO) ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือ Earned Media ซึ่งไม่สามารถควบคุมสื่อได้

Paid Owned Earned Media ถึงจะมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถนำมาใช้กับธุรกิจต่าง ๆ พร้อมกันได้ ในการเข้าถึงเป้าหมายและผู้มีโอกาสทั่วไปให้มาเป็นลูกค้าจริง

Paid Media คืออะไร ? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไรบ้าง ?

บริการแนะนำจาก Asia Search Solution ” รับทำ SEO สายขาว ติดหน้าแรก

ประโยชน์ของการใช้ Paid Media กับธุรกิจออนไลน์

ประโยชน์ของ Paid Media คือความสามารถในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากในเวลาที่กำหนด Paid Media สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยทางช่องทางมีเดียต่าง ๆ จะคัดสรรหรือมีระบบในการเข้าถึงที่คุณต้องการ  นอกจากนี้ Paid Media ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายผู้ชมของคุณได้อย่างเจาะจงมากกว่าวิธีการโฆษณาแบบเดิม ๆ 

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้คนตามความสนใจ ข้อมูลประชากร และแม้แต่ประวัติการซื้อของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงผู้คนที่เหมาะสมด้วยการโฆษณาของคุณ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับ ROI ที่ดี Paid Media เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มตัวตนบนโลกออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น  โฆษณา Google และโฆษณา Facebook สามารถช่วยให้คุณมีอันดับสูงขึ้นในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา และเพิ่มการเข้าถึงบนโซเชียลมีเดียได้จริง

Paid Media

สรุป

Paid Media เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วที่สุดในการรับรู้ โอกาสในการสร้างการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรพึ่งพา Paid Media อย่างเดียว เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจคุณ ช่องทาง Paid Media ช่วยให้บริษัทของคุณเข้าถึงลูกค้าได้สูงสุด แต่ก็ต้องแลกมาด้วยงบประมาณที่สูง

อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการทำการตลาดออนไลน์อาจจะต้องทำให้ครบทั้ง paid owned earned media เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำการตลาดให้ดีที่สุด ที่จะช่วยให้คุณสร้างการเติบโตที่สามารถทำควบคู่กันไปได้หลายวิธีที่คุณสามารถเข้ามาปรึกษา Asia Search Solution บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน