Structured data คืออะไร ช่วยให้เข้าใจการทำ SEO ได้ง่ายขึ้น

Louis Potsavee
January 2, 2024

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า data ซึ่งเป็นข้อมูลดิบ ๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคาะห์ใด ๆ ดยที่ข้อมูลสามารถอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข หรือจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้ ในทางธุรกิจแล้ว data เป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลแบบไหนก็ตาม ทำให้ data เข้ามามีบทความเป็นอย่างมากในชีวิต โดยเฉพาะ Structured data เรา Asia Search จะพาทุกคนไปรู้จักกันเลย

ทำความรู้จักกับ Structured data คืออะไร ?

ทำความรู้จักกับ Structured data คืออะไร ?

Structured data หากแปลตรง ๆ หมายถึง ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แต่จะให้เข้าใจมากขึ้นเราจะอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับ Structured data มันคือ ข้อมูลที่คุณสามารถวัดหรือนับได้ มีการจัดระเบียบ ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย และค้นหาได้ง่าย ทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเหมาะสำหรับการวิเคราะห์และรวมกับชุดข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำให้ Structured data กลายเป็นฐานของ Big data  ในตอนนี้อีกด้วย

ในทาง SEO แล้ว Structured data จึงเหมาะสำหรับการป้อนข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการจัดการผ่านอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องมือ แม้ว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างจะไม่มีความยืดหยุ่นและมีข้อจำกัดในแง่ของการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง แต่ก็มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงมากขึ้นนั้นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง SEO คืออะไร ?

Structured data เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำ SEO 

สำหรับคนที่ทำเว็บไซต์และต้องการให้บทความต่าง ๆ ติดหน้าแรก การใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับ SEO เป็นสิ่งจำเป็น ส่งผลให้บ็อตหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะต้องสามารถอ่านได้ เช่น Search Engine  ซึ่งหมายความว่าทั้งผู้ค้นหาและ Search Engine จะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันในการหาข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่า SEO กำลังสื่อสารอะไรกับผู้ค้นหานั้นเอง 

ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ค้นหาคนหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เจอ ผู้ที่ทำ SEO จะต้องเขียนบทความนั้น ๆ ในลักษณะของ Structured Data ที่เป็นแบบแผนเดียวกันกับเว็บ Search Engine โดยจะต้องมีกระบวนการทำ เช่น การวาง Keyword ที่เหมาะสม มีเนื้อหาผ่านในที่สอดคล้องกัน หรือการทำ LSI Keywords เพื่อให้เครื่องมือการค้นหา Search Engine มองเห็นเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ต่อผู้ที่กำลังค้นหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อยู่ 

บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รับทำ SEO ให้ติดหน้าแรกบน Google

Structured data คืออะไร ช่วยให้เข้าใจการทำ SEO ได้ง่ายขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Structured Data

ข้อดีของการใช้ Structured Data

  • ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถใช้ Structured Data ซึ่งเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้ มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือพื้นฐาน เช่น Excel และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่คุ้นเคยกับเครื่องมือ SQL หรือระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI)
  • การรองรับเครื่องมือที่ครอบคลุม ข้อมูลที่มีโครงสร้างมีอายุหลายทศวรรษ และเครื่องมือการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ก็รองรับ มี RDBMS, การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือการจัดการ Big Data มากมายสำหรับชุดข้อมูลที่มีโครงสร้าง
  • ใช้งานได้ทันที  Structured Data สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องประมวลผลเพิ่มเติมด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่มีโครงสร้างสามารถแสดงภาพและจัดการโดยระบบ CRM
  • ในการช่วยในการทำ SEO ให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ได้มากขึ้น โดย Structured Data ที่เป็นแบบแผนเดียวกันกับเว็บ Search Engine สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของการใช้ Structured Data

  • การเตรียมข้อมูล ข้อมูลมักจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้งานในการวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้
  • ไม่มีความยืดหยุ่น เนื่องจากมีโครงสร้างคงที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อมูลจึงสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเท่านั้น 
  • ค่าใช้จ่ายสูง Structured Data มักจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล และข้อมูลมีจำนวนมาก คลังข้อมูลเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการรัน ดำเนินการ และบำรุงรักษา
  • โครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อน เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น จำนวนฐานข้อมูล ตาราง และอื่น ๆ ก็จะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมาก ๆ  การจัดการ Structured Data กลายเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องปกติที่จะมีการทับซ้อนกันระหว่างชุดข้อมูล ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และข้อมูลเก่าหรือคุณภาพต่ำ

เปรียบเทียบระหว่าง Structured Data กับ Unstructured Data 

มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนซึ่ง Structured Data จะจัดการกับข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการจัดระเบียบอย่างมากซึ่งจัดการด้วยฐานข้อมูล SQL Unstructured Data  จะจัดการกับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้โมเดลข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้รับการจัดการที่ดีที่สุดในฐานข้อมูล NoSQL เช่น MongoDB กระบวนการและการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีโครงสร้าง เป็นรากฐานของคลังข้อมูล Data Lake และแอปพลิเคชัน เมื่อรวมเข้ากับโมเดลข้อมูล ข้อมูลที่มีโครงสร้างจะให้มูลค่าทางธุรกิจแบบทวีคูณ

บทความที่เกี่ยวข้อง Search Intent คืออะไร?

สรุป

Structured Data คือข้อมูลที่มีแบบแผนโครงสร้างที่ถูกออกแบบการจัดเก็บมาเป็นอย่างดี โดยผู้ใช้งานหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย แต่ Unstructured Data และ Semi-Structured Data ก็ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้งานได้ดีขึ้น ทำให้การใช้ Structured Data มีจำนวนลดลง สำหรับในทางธุรกิจก็ยังเป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้งานเป็นจำนวนมากอยู่ ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูง แต่หลัก ๆ แล้ว Structured Data ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO สังเกตได้ง่ายขึ้น ทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ผู้คนต้องการค้นได้ง่ายขึ้นนั้นเอง

Share:

Author
Louis Potsavee

หลุยส์นักเขียนบทความที่สามารถเขียนบทความได้ทุกรูปแบบตามข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดบทความใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ผู้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายขึ้น เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดทุกคน