GTCMIT สูตรลับมาร์เก็ตติ้งเพิ่มประสิทธิภาพการบรีฟงาน

เมื่อการทำงานระหว่างทีมดิจิทัลเก็ตติ้งเอเจนซี่ และเจ้าของธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำ Digital Marketing ให้บรรลุตามความต้องการของเจ้าของธุรกิจ ในหลาย ๆ เอเจนซี่ จะมีการคุยรายละเอียนของธุรกิจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้าใจของเจ้าของธุรกิจ และนำไปออกแบบแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจต้องการ  แต่สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะเจอกับการใช้บริการ Outsource ด้านการทำ Digital Marketing คือ การได้รับงานที่ไม่ถูกใจตามที่บรีฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมาก ๆ และไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ก็จะต้องเจอกับปัญหานี้เช่นกัน แน่นอนว่าในการให้บริการของเอเจนซี่ก็จะมีเจ้าของธุรกิจหลากหลายเข้ามา ทำให้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เอเจนซี่จะเข้าใจธุรกิจของเจ้าของแบรนด์ทั้งหมดได้ในการคุยกันเพียงครั้งเดียว แต่เราจะทำอย่างไรให้การ บรีฟงานที่ดี และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันมากที่สุด บรีฟงานที่ดี จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนทำงานต่อหลังจากนี้ เพื่อให้เกิดผลงานที่ต้องตามความของการของลูดค้า และเกิดการแก้ไขน้อยที่สุด สำหรับตัวช่วยในการ บรีฟงานที่ดี…
Louis Potsavee
September 6, 2023

STP marketing คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นอกจากการที่เราจะสร้างแบรนด์หรือมาตรฐานของธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักแล้ว สินค้าหรือบริการทุกอย่างก็ย่อมไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคทุกคนเสมอไป นอกจากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้ว เรายังจะต้องหากลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุดให้สอดคล้องกับธุรกิจของเราเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินหน้าทำตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวน STP  Marketing จะช่วยให้เพิ่มความสำเร็จของธุรกิจมากยิ่งขึ้น STP Marketing คือแนวคิดหรือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการวางแผนการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ “จุดขาย” ให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกันมากที่สุด STP มาจาก Segmentation (Segmentation), Targeting (Targeting), และ Positioning (Positioning) ขั้นตอนการทำงานของ STP Segmentation (การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย)  การแบ่งกลุ่มตลาดหรือ Segmentation เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคหรือตลาดออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีลักษณะและความต้องการที่คล้ายกัน เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและเป็นประสิทธิภาพขึ้น การทำ Segmentation มีรายละเอียดดังนี้…
Nut Chutimon
September 6, 2023

7P Marketing คืออะไร? ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ควรพลาด

7P Marketing เป็นการขยายแนวคิดจากแนวคิดของ 4P Marketing (Product, Price, Place, Promotion) ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิตัลของธุรกิจ 7P Marketing รวมเข้าไปด้วยอีก 3P เพื่อทำให้กว้างขึ้นและเหมาะสมกับสภาพการตลาดในยุคปัจจุบัน ดังนี้: องค์ประกอบของ 7P Marketing Product (ผลิตภัณฑ์): Price (ราคา): Place (สถานที่): Promotion (การส่งเสริม): People (บุคคล): Process (กระบวนการ): Physical Evidence (ประสบการณ์หรือสิ่งที่คลอบคลุมถึงลูกค้า): ส่วนของ…
Nut Chutimon
September 6, 2023

key message คืออะไร ทำไมถึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดควรรู้

key message เป็นรากฐานของการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเสนอขาย พัฒนาเนื้อหาทางการตลาด สร้างแคมเปญการโฆษณาต่าง ๆ key message จะต้องดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ แรงดึงดูดที่มีมีประสิทธิภาพ ด้วยพลัง key message คุณสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย ดึงดูดความสนใจ และสร้างแรงกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว แต่อะไรเป็นตัวกำหนด key message ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้ คุณจะสร้าง key message เพื่อให้การสื่อสารของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เรามีเคล็ดลับการสร้าง key message มาแนะนำให้คุณได้รู้ดังนี้ key message คืออะไร? key message…
Louis Potsavee
September 5, 2023

SWOT analysis คืออะไร ? ทำไมนักการตลาดถึงควรรู้

เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ของนักการตลาด อย่าง การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการวางแผนที่ช่วยให้บริษัทของคุณเอาชนะความท้าทาย และกำหนดว่าลูกค้าเป้าหมายรายใหม่รายใดที่ต้องติดตาม สำหรับคำว่า  “SWOT” นั้นย่อมาจาก “จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค”  ในทุกธุรกิจทำการวิเคราะห์ SWOT ก่อนที่คุณจะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของบริษัท ไม่ว่าคุณจะสำรวจความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ปรับปรุงนโยบายภายใน พิจารณาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแผนในระหว่างการดำเนินการ จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ก่อน แม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอาจจะมีหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ Swot analysis ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการนี้ในบทความของ AsiaSearch ได้เลย…
asiasearch
September 5, 2023

AE คือตำแหน่งอะไร ในดิจิทัลเอเจนซี่

มีหลายคนตั้งคำถามว่า ae คือตำแหน่งอะไร เพราะในหลาย ๆ บริษัทตำแหน่งนีี้ก็ไม่มีส่วนใหญ่เราจะเห็นตำแหน่ง AE ในบริษัท Marketing Agency และ Digital Marketing Agency ในสายงานการตลาดหรือโฆษณามีความสำคัญมาก ๆ และจะช่วยสร้างความเข้าใจกับลูกค้าและทีมงานของเอเจนซี่ให้มีความเข้าใจกัน ทำให้ในองค์กรที่ต้องมีการติดต่อประสานงานเพื่อร่วมกับทำงานทั้งสองฝ่าย AE จึงจะเข้าไปมีบทบาทให้การทำงานในทุก ๆ ขั้นตอนอย่างแน่นอน วันนี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับตำแหน่งงานของ AE ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อ Digital Marketing Agency ที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์แบบครบวงจร และ บริการทำ SEO ให้ติดหน้าแรก มีหน้าที่อะไรบ้าง…
Louis Potsavee
September 4, 2023

Digital marketing คืออะไร และทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจของคุณ

ปฏิเสธไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหน ๆ ก็ตาม คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ “การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ” คุณอาจสงสัยว่า การตลาดออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และการตลาดทางอินเทอร์เน็ต นั้นมีความแตกต่างกัน หรือไม่เหมือนกันหรือไม่ ? และทั้งหมดนี้มีความสำคัญอะไรต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน และเหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่ และจะเริ่มต้นอย่างไร ในการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ไว้ที่สุด  การตลาดออนไลน์ Digital Marketing และอีคอมเมิร์ซ ( E – Commerce ) ช่วยให้การเดินทางของลูกค้าทั้งหมดเกิดขึ้นได้แบบดิจิทัล ซึ่งจะใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก จะทำให้ผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มต่าง ๆ…
Louis Potsavee
September 4, 2023

Sales Funnel คือ อะไร ? ที่นักขายต้องรู้

การปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางการขายควรเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของบริษัท เพื่อเปลี่ยนกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายให้มากขึ้น เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากสำหรับการปรับปรุงช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อช่วยให้พนักงานขายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความต้องการ ความท้าทาย และกระบวนการตัดสินใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการ sales funnel ที่มั่นคง การเปลี่ยนคนทั่วไปให้เป็นลูกค้าเป้าหมายและกลายมาเป็นยอดขายเพิ่มรายได้เมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นเรื่องยากมาก ในบทความนี้ Asia Search Solution จะพาคุณจะพบว่าช่องทางการขายที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และจะสร้างและจัดการช่องทางการขาย หรือ sales funnel สำหรับทีมของคุณได้อย่างไร sales funnel คืออะไร? sales funnel คือคำศัพท์ทางการตลาดสำหรับใช้ในการรวบรวมและอธิบายการเดินทางที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องเผชิญ หรือให้พูดเข้าใจง่าย ๆ คือ การเปลี่ยนคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการให้มาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน ตั้งแต่การหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการซื้อขายจริง sales funnel…
Louis Potsavee
September 3, 2023

Marketing framework คือ อะไร

นักการตลาดทุกคนรู้ดีว่ากลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการวางแผน คุณจะต้องศึกษาอย่างหนักในการระบุกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ เพื่อวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำการตลาด และสื่อสารกับกลุ่มเป้าใหม่ได้อย่างแม่นยำและส่งผลต่อยอดขายให้มากที่สุด โดยทำเป็น Marketing framework คือเทมเพลตที่มีคำแนะนำในการดำเนินการตามแผนการตลาดของคุณ เพื่อให้สามารถแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ในทีมของคุณหรือบริษัทของคุณ ซึ่งจะทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้นมาก  Marketing framework จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังนำเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดหลักของคุณ สำหรับในการทำ marketing framework มีหลายประเภท วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ marketing framework ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด Marketing framework คืออะไร? คุณจะไม่เริ่มสร้างบ้านโดยไม่มีพิมพ์เขียวไม่ได้ เช่นเดียวกับการทำการตลาด Marketing framework ของคุณคือพิมพ์เขียวของกลยุทธ์การตลาดที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ…
Louis Potsavee
September 2, 2023

SEM คืออะไร มีผลดีต่อการตลาดออนไลน์อย่างไร ?

การตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือค้นหา หรือที่เรียกว่า Search engine marketing (SEM) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขยายธุรกิจของคุณในตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจจากผู้ขายหลายรายที่แข่งขันกันเพื่อชิงพื้นที่ในการเข้าถึงและการมองเห็นมากที่สุด ทำให้การโฆษณาออนไลน์จึงสำคัญกว่าการทำโฆษณาแบบออฟไลน์ การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search engine) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วในยุคนี้ บทความนี้จะพาคุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมของพื้นฐานการตลาดผ่าน Search engine marketing (SEM)  ตลอดจนเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการทำการตลาดผ่าน SEM อย่างเหมาะสมได้ที่นี่ Search engine marketing (SEM) คืออะไร? Search engine marketing  (SEM) เป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ใช้เพื่อเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) แม้ว่าคำศัพท์ทางอุตสาหกรรมจะหมายถึงทั้งกิจกรรมการค้นหาทั่วไป เช่น…
Louis Potsavee
September 1, 2023